12.ทัวร์ญี่ปุ่น ABSOLUTELY JAPAN DELUXE - 6วัน4 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JA12
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6วัน4 คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 9-14 APR 2018
ฤดู : .ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15 - 20 องศา
ราคา : 99,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย
เก็บทุกไฮไลท์สุดประทับใจเยือนเมืองโตเกียว
ชมซากุระบานสะพรั่งสวนอุเอโนะ ทะเลสาบฮามานะ
สวนสนุกแห่งใหม่เลโก้ แลนด์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9-14 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 99,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 89,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 94,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 84,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 124,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)