ทัวร์ยุโรป PREMIUM GRAND SWISS - 9วัน6คืน
วันที่ : 28 DEC 2018 - 5 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 179,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวขุนเขาและทะเลสาบ ณ สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น
นั่งรถไฟสาย TOP OF EUROPE ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา ยอร์ค ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา SCHILTHORN
ร่วมสัมผัสความโรแมนติกไปกับรถไฟสายโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปราสาทชิลยองริมทะเลสาบเจนีวา
เดินทางโดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผ้ชำนาญงานและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2018 - 5 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 170,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 207,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)