ทัวร์รัสเซีย AMAZING WINTER RUSSIA - 7วัน5คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา : (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 69,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 35,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน 59,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 30,000 บาท/ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว กับ ประเทศรัสเซีย
สัมผัสสถาปัตยกรรมงดงามพระราชวังในรัสเซีย เช่น ปีเตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน
ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคยามค่ำ
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง