ทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA - 5วัน 3คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 69,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 15,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE
การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวที่ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป นำท่านเดินทางสู่เมืองสุดโรแมนติก
เกาะนามิ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพลิดเพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวบนตึก LOTTE TOWER
ชมหุบเขาแห่งศิลปะโพชอน ช้อปปิ้งอย่างจุใจ พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง