ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING CHUGOKU - 7วัน 5คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 111,800 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 50,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์) 95,500 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เที่ยวชมทะเลทรายแห่งประเทศญี่ปุ่น
ชมพิพิธภัณฑ์แห่งนักสืบโคนัน ปราสาทมัตซึเอะ ศาลเจ้าอิซึโมะ เกาะมิยาจิม่า ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ
ศาลเจ้าแห่งความรัก ฮิโรชิม่า เกียวโตอาราชิยาม่า วัดนินไทจิเที่ยวชมปราสาทฮิเมจิ
ช้อปปิ้งโกเบฮาเบอร์แลนด์ ย่านชินไซบาชิ อิออนพลาซ่า ไร่สตอเบอร์รี่

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง