ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG - 3วัน2คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน 49,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 15,000 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน 44,900 /ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 10,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
เยือนเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ฮ่องกง กระเช้านอนปิง360 องศา ชมวัฒนธรรมโบราณ
นมัสการพระใหญ่โปหลิน วัดกังหัน วัดหว่องไท่ซิน หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวฮ่องกงSKY100
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านจิม ซา จุ่ย และมงก๊ก ที่พักและมื้ออาหารระดับ DELUXE CLASS
พร้อมบริการประทับใจระดับพรีเมี่ยมตลอดการเดินทางในแบบของ อิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง