ทัวร์จีน BEIJING DESTINATION - 5วัน3คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-4 ท่าน(ไม่รวมอาหาร) 55,500 /ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 25,500 /ท่าน)
ผู้ใหญ่ เดินทาง 5-9 ท่าน(รวมอาหาร) 35,500 /ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 15,000 /ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านสู่มหานครปักกิ่ง ชมหอฟ้าเทียนถาน กำแพงเก้ามังกร
ประทับใจกับกายกรรมปักกิ่ง ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
พระราชวังกู้กง ไหว้พระวัดลามะ สุดอลังการกับกำแพงเมืองจีน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มถนนคนเดินหวังฟู่จิ่ง และตลาดรัสเซีย แล้วคุณ..จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง