ทัวร์จอร์แดน JORDAN EXCLUSIVE - 7วัน4คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2-4 ท่าน ราคา 98,900 บาท/ท่าน
ผู้เดินทาง 5-9 ท่าน ราคา ราคา 78,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท / ท่าน
สัมผัสประสบการณ์มนต์เสน่ห์ดินแดนตะวันออกกลาง ประเทศจอร์แดน
เยีอนเพตรานครหุบเขาสีชมพู ท้าพิสูจน์ลงเล่นน้ำทะเลสาบเดดซี
ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ยอดเขาเนโบ นครเจอราซและอัมมาน
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูและรสชาติเป็นที่เอกลักษณ์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง