2.ทัวร์นิวซีแลนด์ HARMONY OF NEWZEALAND NORTH&SOUTH - 7วัน5คืน
วันที่ : 18-24 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 10 - 17 องศา
ราคา : 169,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เกาะเหนือและเกาะใต้
เยี่ยมชาวเมารีที่โรโตรัว แกะฟาร์มอะโกรโดม บ้านนกกีวี ชมหินงอกหินย้อย
หนอนเรืองแสงถ้ำไวโตโม ยอดเขาBOB’S PEAK เรือกลไฟโบราณทีเอสเอส เอิร์นสลอร์
ตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ ตื่นเต้นไปกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท พร้อมบริการระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  18-24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 159,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 149,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 139,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 204,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)