1.ทัวร์จอร์แดน JORDAN EXCLUSIVE - 7วัน4คืน
วันที่ : 4-10 DEC 2018
ฤดู : ฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม - ธันวาคม
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 98,900/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท / ท่าน
สัมผัสประสบการณ์มนต์เสน่ห์ดินแดนตะวันออกกลาง ประเทศจอร์แดน
เยีอนเพตรานครหุบเขาสีชมพู ท้าพิสูจน์ลงเล่นน้ำทะเลสาบเดดซี
ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ยอดเขาเนโบ นครเจอราซและอัมมาน
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูและรสชาติเป็นที่เอกลักษณ์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  18-24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 95,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 114,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  4-10 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 95,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 114,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)