1.ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE HONGKONG-MACAU (CONFIRM) - 4วัน3คืน
วันที่ : 26-29 JUL 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 26-30 องศา
ราคา : 54,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านเดินทางสัมผัสกับเส้นทาง เกาะฮ่องกง มหานครที่ไม่เคยหลับใหล
ชมบรรยากาศเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกTHE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO
สักการะสิ่งศักดิ์สิืทธิ์วัดอาม่า ชมร่องรอยอารยธรรมของโปรตุเกต โบสถ์เซนต์ปอล
ชมวิวแบบพาโนราม่า การแสดง Symphony of Lights พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  26-29 JUL 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)