2.ทัวร์จีน PREMIUM BEIJING-SUZHOU-SHANGHAI - 6D4N
วันที่ : 19-24 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-20 องศา
ราคา : 67,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ดินแดนมังกร ชมความยิ่งใหญ่อลังการพระราชวังกู้กง
ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน สัมผัสเมืองซูโจว
สวนหลิวหยวน หอคอยไข่มุก ตลาดร้อยปี ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู คัดสรรที่พักพร้อมบริการพิเศษระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  19-24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 67,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 64,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 85,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)