14.ทัวร์จีน IMPRESSIVE OF SHANGHAI - 5D4N
วันที่ : 11-15 , 19-23 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 22-30 องศา
ราคา : 58,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
อิมเมจฮอลิเดย์มีความยินดี นำท่านเยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นำท่านขึ้นชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
ล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ "ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น
"พร้อมไฮไลท์" Meijiawu Tea Village-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ERA INTERSECTION OF TIME "

รายการเดินทางโดยย่อ