ทัวร์จีน SCENIC OF CHINA - 6วัน4คืน
วันที่ : 2-7 OCT
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 22-30 องศา
ราคา : 66,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ดินแดนมังกร แหล่งอารยธรรมโลก
มหานครเซี่ยงไฮ้ "ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย ยอดเขาหวงซานดินแดนแห่งมรดกโลก
ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบพันเกาะ ตื่นตากับสถาปัตยกรรมอันล่ำค่าของ เมืองโบราณหงชุน
ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  18-23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 64,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 62,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 78,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  2-7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 64,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 62,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 78,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)