ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSION - 5วัน4คืน
วันที่ : 19-23 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 62,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
IMAGE HOLIDAY นำท่านเยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศไต้หวัน
ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
หลินอันไท่ นำท่านนั่งรถไฟโบราณ รับแสงแรกของวันที่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เพลิดเพลินไปกับการทำชานมไข่มุกต้นตำรับ พร้อมบริการที่พักสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26-30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 80,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  10-17 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 80,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  19-23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 80,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)