1.ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND SEOUL - 5วัน3คืน
วันที่ : 12-16 APR 2018
ฤดู : ฤดูใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 5-16 องศา
ราคา : 74,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย
ชมความงามดอกซากุระที่ถนนยออิโด สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก "LOTTE WORLD"
ชมงานศิลปะที่ตึกทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า พระราชวังชางด๊อกกุง และพระราชวังด๊อกซูกุง
ขึ้นโซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งชื่อดังที่พาจู เอาท์เลท ถนนกาโรซูกิล และ เมียงดง แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 94,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)