ตัวอย่างทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAU - 4วัน3คืน
นำท่านเยือนฮ่องกง มาเก๊า นั่งเรือเฟอร์รี่ขอพรที่วัดอาม่า ชมโบสถ์เซนต์ปอล
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่จิม ซา จุ่ย สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เดินเล่นชายหาดรีพลัสเบย์
ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค กระเช้านอนปิง360องศา ชมวัฒนธรรมโบราณที่หมู่บ้านนองปิง
พร้อมบริการประทับใจตลอดการเดินทาง ในแบบของ อิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-14 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)