ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSION - 5วัน4คืน
วันที่ : 13 - 17 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านชมวิวบนตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
นมัสการพระวัดหลงซาน ตื่นตากับหมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม
นั่งรถไฟโบราณชมแสงแรกของวัน ทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน
เพลิดเพลินกับการทำชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับไปกับห้องชาชุนสุ่ย แล้วคุณ..จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

 



 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13-17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)