ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์จีน SHANGHAI SWEET DELIGHT - 6วัน4คืน
มีความยินดีนำท่านเปิดประสบการณ์ไปกับดินแดนมังกร ประเทศจีน
ชมทัศนียภาพและความยิ่งใหญ่ของ มหานครเซี่ยงไฮ้ ณ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกชื่อดังก้องโลก “เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ แลนด์”
พร้อมไฮไลท์ หมู่บ้านน้ำโบราณอู่เจิ้น-พระใหญ่หลิงซาน พร้อมบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9-14 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 72,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • 72,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27 FEB-4 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 72,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  23-28 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 58,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 72,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)