ตัวอย่างทัวร์จีน IMPRESSIVE CHINA SHANGHAI-WUZHEN - 6วัน4คืน
ลิ้มลองชาคุณภาพชั้นดีที่MEIJIAWU TEA VILLAGE
ล่องเรือย้อนอดีตไปกับวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ถนนเหอฝังเจีย
เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำในอุโมงค์ SHANGHAI OCEAN AQUARIUM
ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว ชมวิวมหานคร ณ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 77,600 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)