ทัวร์จีน PANORAMIC OF SHANGHAI - 5วัน3คืน
วันที่ : 13-17 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 8 - 18 องศา
ราคา : 59,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
ขอนำท่านเยือนแดนมังกร ณ ประเทศจีน" กับเมืองเวนิสแห่งตะวันนออก
ท่องดินแดนแห่งเทพนิยายไปกับ SHANGHAI DISNEY LAND "
ล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกไปกับ เมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น
ท่องโลกใต้ทะเลไปกับ OCEAN AQUARIUM การแสดง ERA SHOW

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 69,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)