ทัวร์จีน DELUXE SHANGHAI BLOSSOM -DISNEYLAND - 6วัน4 คืน
วันที่ : 23-28 MAR / 29 MAR -3 APR / 4-9 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 5 - 15 องศา
ราคา : 59,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
อารยธรรมอันทรงคุณค่านับพันปีล่องเรือชมหมู่บ้านน้ำโบราณอู่เจิ้น เที่ยวเมืองเจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้
ชมความอลังการของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เอาใจคนรักการช้อปปิ้ง ณ ตลาดนานกิง อลังการ กายกรรมอีร่า
สนุกกับสวนสนุกแห่งใหม่ระดับโลกกับ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ แลนด์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
พร้อมชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ในเทศกาลชมซากุระที่ใหญ่ที่สุดในจีน ไม่มีการลงร้านช้อปปิ้ง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23 - 28 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 69,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  29 MAR - 3 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 69,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  4 - 9 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 59,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)