ทัวร์ดูไบ IMPRESSIVE DUBAI PARADISE - 6วัน4คืน
วันที่ : 12-17 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
นำท่านใช้ชีวิตล้ำสมัยแบบมหาเศรษฐี กับโรงแรมและร้านอาหารที่เราคัดสรรค์อย่างดี
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย ชมสวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย มิราเคิล การ์เด้น
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 119,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 113,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 107,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 101,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 147,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)