3.ทัวร์จีน SHANGRI-LA HEAVEN ON EARTH - 6วัน5คืน
วันที่ : 13-18 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 0-10 องศา
ราคา : 79,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
สัมผัสเส้นขอบฟ้า คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง สวรรค์บนดินเมืองอันแสนเงียบสงบ
เมืองโบราณต้าหลี่ ที่เต็มด้วยประวัติศาสตร์ ชมเจดีย์3องค์ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน วัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่าเมืองโบราณลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก
ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION OF LIJIANG บินภายในสู่เมืองคุนหมิง

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 99,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)