ทัวร์จีน GRAND BEIJING - 5วัน3คืน (ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 12-16 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
นำท่านสู่มหานครปักกิ่ง ชมหอฟ้าเทียนถาน กำแพงเก้ามังกร
สุดประทับใจกับกายกรรมปักกิ่ง ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งจุใจที่THE PLACE และตลาดรัสเซีย
พร้อมที่พัก อาหาร และบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 71,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)