1.ทัวร์ยุโรป THE GREAT OF ENGLAND - 9วัน6คืน
วันที่ : 8 - 16 APR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : 15 องศา
ราคา : 167,500 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
มหาอำนาจที่ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ากับความสรรสร้างใหม่ๆ
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ความร่ำรวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์และแฟชั่นสุดล้ำ
คัดสรรเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปลี่ยนด้วยอาหารไทย และจีน
คัดสรรที่พักในระดับมาตรฐาน เพื่อการพักผ่อนแสนสบายจากการท่องเที่ยว

รายการเดินทางโดยย่อ

 

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  8-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 167,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 159,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 150,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 144,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 35,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)