ตัวอย่างทัวร์นิวซีแลนด์ ABSOLUTELY NEW ZEALAND NORTH & SOUTH - 9วัน7คืน
นำท่านสัมผัส ดินแดนเกาะใต้ที่ได้รังสรรค์ความงดงามได้อย่างลงตัว
เกาะเหนือ - โอ๊คแลนด์ โรโตรัว มหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมเมารี
โรโตรัว เรนโบว์ สปริง”ชมบ้านฮอบบิทสุดอลังการ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
ควีนส์ทาวน์ เมืองแห่งการผจญภัย ขึ้นกระเช้า GONDOLA ล่องเรือชมฟยอร์ด
เดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  8-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 185,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 175,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 165,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 240,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)