ทัวร์ยุโรป THE IMPERIAL OF EUROPE (AUSTRIA - GERMAN) - 11วัน8คืน
(ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 7 - 17 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 18 องศา
ราคา : 175,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เส้นทางแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความงาม
ธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่างลงตัว จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ละเลียดไปกับสถาปัตยกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างเต็มอิ่ม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7 - 17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 175,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 167,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 158,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 140,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 210,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)