1.ทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA SKI PREMIUM - 6วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  KE01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • ระยะเวลา
  :  6วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 23-28 JAN / 30 JAN - 4 FEB / 13-18 / 20-25 FEB / 6-11 / 13-18 MAR 2018
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 73,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
เยือนเกาหลีกับช่วงเวลาสุดพิเศษ ชมหมู่บ้านสไตล์สวิตเซอร์แลนด์
สัมผัสบรรยากาศสีขาวโพลนของหิมะ ณ สกีรีสอร์ท
เต็มอิ่มกับความสนุก ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบ ทงแดมุน ตลาดเมียงดง ล็อตเต้ เอาท์เลท

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23-28 JAN 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  30 JAN - 4 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  13-18 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  20-25 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  6-11 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  13-18 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 66,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 62,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 90,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)