1.ทัวร์นิวซีแลนด์ FANTASTIC NEW ZEALAND NORTH&SOUTH - 9วัน7คืน
วันที่ : 11-19 AUG / 22-30 SEP 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : 12-16 องศา
ราคา : 195,500 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความงามโอ๊คแลนด์ เมืองหลวงแสนสวย ถ้ำเรืองแสงไวโตโม่
เรนโบว์สปริง ฟาร์มแกะอะโกโดม ชมบ้านฮอบบิทสุดอลังการ
นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สัมผัสกิจกรรมตื่นเต้นที่ควีนสทาวน์ พร้อมอาหารและบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11-19 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 185,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 175,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 165,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 240,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  22-30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 185,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 175,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 165,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 240,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)