2.ทัวร์รัสเซีย AMAZING AURORA RUSSIA - 9วัน 7คืน
 • รหัสทัวร์
  :  RS02
 • ประเทศ
  :  ทัวร์รัสเซีย
 • ระยะเวลา
  :  9วัน 7คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 12-20 FEB / 2-10 MAR / 9-17 APR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -10 - 5 องศา
ราคา : 165,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามบริเวณจัตุรัสแดง
เมอร์แมงต์ เมืองแถบเส้นอาร์คติค ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12-20 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  2-10 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-17 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 165,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 157,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 149,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 141,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 193,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)