ทัวร์ยุโรป ROMANTIC RIVIERA ITALY-SWISS - 9วัน6คืน
(ปิดกรุ๊ป)
วันที่ : 13 - 21 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 10-18 องศา
ราคา : 169,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านพักผ่อนในเส้นทางแสนสวย อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์
เส้นทางโรแมนติก อิตาเลียนริเวียร่า ผสานสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค
เมืองแห่งสายน้ำ เวนิส เมสเตร้ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ปอร์โตชิโน่ มิลาน
สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นรถไฟสู่ TOP OF EUROPE ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13 - 21 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 169,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 144,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 197,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27 APR - 6 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 169,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 144,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 197,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)