1.ทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA - 7วัน 5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  RS01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์รัสเซีย
 • ระยะเวลา
  :  7วัน 5คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 1-7, 8-14, 22-28 FEB / 1-7, 15-21 MAR
1-7, 9-15, 18-24 APR / 1-7 MAY 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -10 - 5 องศา
ราคา : 119,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน
วิหารเซ็นต์บาซิล จัตุรัสแดงศูนย์รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงในอดีตแห่งรัสเซีย
ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  1-7, 8-14, 22-28 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 113,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 107,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 101,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 139,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  1-7, 15-21 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 113,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 107,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 101,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 139,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  1-7, 9-15, 18-24 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 113,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 107,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 101,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 139,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  1-7 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 113,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 107,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 101,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 139,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)