1.ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE DELIGHT - 5วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CH01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  5วัน4คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 10-14 / 24-28 JAN / 7-11 / 21-25 FEB 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -5 - 10 องศา
ราคา : 55,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
สุดยอดธรรมชาติที่ท่านไม่ควรพลาด กับความสวยงามราวสวรรค์บนดิน
จางเจียเจี้ย...เมืองที่สวรรค์สรรค์สร้าง ชมความยิ่งใหญ่ของหุบเขาอวตาร
ขึ้นประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน ชมสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10-14 JAN 2018  จองทัวร์นี้
 • 55,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 47,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 66,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  24-28 JAN 2018  จองทัวร์นี้
 • 55,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 47,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 66,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  7-11 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 55,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 47,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 66,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  21-25 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 55,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 47,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 66,400 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)