1.ทัวร์ยุโรป IMAGE GREAT SPLENDID OF AURORA - 7วัน5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป
 • ระยะเวลา
  :  7วัน5คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 24 - 31 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ อุณหภูมิติดลบ -4 องศาขึ้นไป
ราคา : 179,800 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งนี้
ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนั่งสุนัขลากเลื่อน”
Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO” นอนชมความงามแสงออโรร่า
ทุ่งน้ำแข็งกับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25 - 31 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 170,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 204,800 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)