ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ยุโรป IMAGE GREAT SPLENDID OF AURORA - 7วัน5คืน
สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งนี้
ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนั่งสุนัขลากเลื่อน”
Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO” นอนชมความงามแสงออโรร่า
ทุ่งน้ำแข็งกับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25 - 31 MAR 2018  จองทัวร์นี้
  • 179,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 170,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 161,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 152,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 204,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)