18.ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN CHIBA BLOSSOM - 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JA18
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  5วัน 3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 15-19 APR 2017
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 13-20 องศา
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เพลิดเพลินกับการแสดงของสัตว์แสนรู้ Kamogawa Sea World
เยือน Mother Farmชมเทศกาลดอกทิวลิป ชมความงามชิบะซากุระ
ชิมสตอเบอร์รี่จากไร่ เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเล Tokyo Bay Aqua
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินจูกุ อิออน พลาซ่า

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  15 - 19 APR 2017  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 99,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)