ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN CHIC BLOSSOM - 5วัน3คืน
เก็บทุกไฮไลท์สุดประทับใจเยือนเมืองโตเกียว
ชมซากุระบานสะพรั่งสวนอุเอโนะ ชิมสตอเบอร์รี่จากไร่
เพลิดเพลินสวนสนุกระดับโลก โตเกียวดิสนีย์ซี
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินจูกุ ชิบุย่า โกเทมบ่ะเอ้าเล็ท

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  15 -19 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 97,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)