ทัวร์เกาหลี

1.ทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA SKI PREMIUM
วันที่ : 20-25 FEB / 6-11 / 13-18 MAR 2018
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 73,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
เยือนเกาหลีกับช่วงเวลาสุดพิเศษ ชมหมู่บ้านสไตล์สวิตเซอร์แลนด์
สัมผัสบรรยากาศสีขาวโพลนของหิมะ ณ สกีรีสอร์ท
เต็มอิ่มกับความสนุก ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบ ทงแดมุน ตลาดเมียงดง ล็อตเต้ เอาท์เลท
2.ทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA - BUSAN
วันที่ : 12-17 APR 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-18 องศา
ราคา : 66,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านเยือนประเทศเกาหลีใต้กับเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกที่สุด
นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สัมผัสความโรแมนติกหมู่เกาะออยุคโด
OKGOL VILLAGE สัมผัสความสนุกที่ E-WORLD ท้าทายความสูง ณ 83 TOWER
ตลาดทงซองโน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดแฮดง ยงกุกซา ชมอุทยานยงดูซาน ปูซานทาวเวอร์