ทัวร์เกาหลี

1.ทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA BUSAN 5D3N
วันที่ : 11-15 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ :15-20 องศา
ราคา : 61,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านสู่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ กับหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน เกาะออยุคโด อุทยานยงดูซาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดแฮดงยงกุกซา เยี่ยมชม APEC HOUSE สัมผัสบรรยากาศชายหาดควังกาลี
ช้ปปิ้งจุใจตลาดนัมโพดง สัมผัสประสบการณ์กระเช้าลอยฟ้า โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง และ BIFF STREET
ชมความงามของวัดเบียวเมียวซา เลือกซื้อสินค้า SEOMYEON FIRST STREET พร้อมบริการระดับพรีเมี่ยม
2.ทัวร์เกาหลี KOREA SUWON SEOUL
วันที่ : 11-15 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ :15-20 องศา
ราคา : 49,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
Image Holiday มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองสุดโรแมนติก เกาะนามิ
เพลิดเพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมวิวบนตึก LOTTE TOWER
ชมหุบเขาแห่งศิลปะโพชอน หมู่บ้านบุกซอนฮันอก ช้อปปิ้งอย่างจุใจทงแดมุน
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ
ตัวอย่างทัวร์เกาหลี ROMANTIC KOREA SKI PREMIUM
เยือนเกาหลีกับช่วงเวลาสุดพิเศษ ชมหมู่บ้านสไตล์สวิตเซอร์แลนด์
สัมผัสบรรยากาศสีขาวโพลนของหิมะ ณ สกีรีสอร์ท
เต็มอิ่มกับความสนุก ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบ ทงแดมุน ตลาดเมียงดง ล็อตเต้ เอาท์เลท