ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน IMAGE TAIWAN EXCLUSIVE
วันที่ : 20-23 / 25-28 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-28 องศา
ราคา : 54,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ ในช่วงวันหยุด ชมพระราชวังกู้กง
อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อ
ช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง พร้อมที่พักและบริการสุดประทับใจ เดินทางโดยสายการบินไทย
2.ทัวร์ไต้หวัน IMAGE TAIWAN GOURMET
วันที่ : 11-14 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 55,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสไต้หวันแบบสุดพิเศษ ชมพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่
ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังเดินทางสะดวกสบายโดยการบินไทย พร้อมที่พักและบริการสุดประทับใจ
3.ทัวร์ไต้หวัน IMAGE TAIWAN WONDERLAND
วันที่ : 10-14 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
Image Holiday นำท่านเดินทางเยือนดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศไต้หวัน
เพลิดเพลินไปกับการทดลองทำขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน “พายสับปะรด”
E-DA WORLD ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พร้อมการบริการสุดประทับใจ
4.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN IMPRESSION
วันที่ : 10-17 OCT/ 19-23 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 62,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
IMAGE HOLIDAY นำท่านเยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศไต้หวัน
ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
หลินอันไท่ นำท่านนั่งรถไฟโบราณ รับแสงแรกของวันที่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เพลิดเพลินไปกับการทำชานมไข่มุกต้นตำรับ พร้อมบริการที่พักสุดประทับใจ
5.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN WINTER
วันที่ : 8-11 NOV / 6-9 DEC 2018 / 10-13 JAN / 21-24 FEB / 7-10 MAR 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ขึ้นชมวิวตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
6.ทัวร์ไต้หวัน THE BEST NEW YEAR TAIPEI-KAOHSIUNG
วันที่ : 29 DEC 2018 - 2 JAN 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 75,900 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ไต้หวันช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เที่ยวชมไฮไลท์เส้นทางไทเป–เกาสง
เข้าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซัน ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ขึ้นกระเช้าเมาคงชมความงามบนเขา ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ที่พักไถจง ปั่นจักรยานที่เกาะฉีจิน
อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ช้อปปิ้งสินค้าซีเหมินติง ซื่อหลินและหลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN
IMAGE HOLIDAY ขอนำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งความงดงาม ณ ประเทศไต้หวัน
ชมเทศกาลบอลลูน ณ เมืองไถตง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พร้อมไฮไลท์ที่ ตึกไทเป101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง MITSUI PREMIUM OUTLET
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…
ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน MASTERPIECE OKINAWA - TAIWAN
นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมวิวที่ผามันซาโมะ เยี่ยมชมปราสาทซูริ
โลกใต้ท้องทะเลพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุราอูมิ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโต
อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค ขอพรเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินอู่หรือวัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย้อนอดีตไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น