ทัวร์นิวซีแลนด์

1.ทัวร์นิวซีแลนด์ FANTASTIC NEWZEALAND (N&S)
วันที่ : 7-15 / 22-30 OCT / 24 NOV - 2 DEC 2018
ฤดู : .ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 10 - 17 องศา
ราคา : 195,500 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เกาะเหนือและเกาะใต้
ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิต สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ เยี่ยมชมชาวเมารี
ชมการแสดงแกะที่ฟาร์มอะโกรโดม บ้านนกกีวี ชมหินงอกหินย้อย หนอนเรืองแสงถ้ำไวโตโม
สนุกกับกิจกรรมบนเขาBOB’S PEAK นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอส เอิร์นสลอร์ พร้อมบริการสุดประทับใจ
2.ทัวร์นิวซีแลนด์ HARMONY OF NEWZEALAND NORTH&SOUTH
วันที่ : 18-24 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : 10 - 17 องศา
ราคา : 169,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เกาะเหนือและเกาะใต้
เยี่ยมชาวเมารีที่โรโตรัว แกะฟาร์มอะโกรโดม บ้านนกกีวี ชมหินงอกหินย้อย
หนอนเรืองแสงถ้ำไวโตโม ยอดเขาBOB’S PEAK เรือกลไฟโบราณทีเอสเอส เอิร์นสลอร์
ตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ ตื่นเต้นไปกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท พร้อมบริการระดับพรีเมียม